Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok és tartalmuk

 1.1. EU szabályozás

A GDPR Általános célja

GDPR – General Data Protection Regulation

A GDPR szabályozás lényege, hogy a korábban nemzeti hatáskörökben érvényben lévő adatkezelési szabályzatokat és folyamatokat Uniós hatáskörbe helyezze és egységes elvek szerint kezelje.

2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) az EU-ban lévő magánszemélyek személyes adatainak magánszemély, vállalkozás, vagy szervezet által történő kezelését szabályozza.

1.2. Magyarországi szabályozás

Az „Online Ügyintézés” felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

 • Kire vonatkozik az adatvédelmi jogszabály?

 A jogszabály minden, az Unió területén tevékenységet folytató cég esetében alkalmazandó.

 • Mi a személyes adat?

 A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.

Azok az azonosításra alkalmatlanná tett, titkosított vagy álnevesített személyes adatok, amelyek felhasználhatóak egy személy újra azonosítására, személyes adatnak minősülnek. Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatokat az adatok kezelése során használt technológiától függetlenül védi (Információtechnológiai, papír alapú, videokamera, stb.).

 • Milyen adatokat kezelhetünk, és milyen feltételek mellett?

Az adatkezelés szabályai többek között:

 • a személyes adatok kezelése jogszerű és átlátható legyen,
 • a személyes adatkezelésnek konkrét céllal kell rendelkeznie, melyeket ezek gyűjtésének időpontjában közölnie kell az érintettekkel.
 • kizárólag a megjelölt cél teljesítéséhez szükségesek személyes adatok gyűjthetők
 • személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek
 • a személyes adatok nem használhatók az eredeti adatgyűjtés céljával nem összeegyeztethető célra
 • Mennyi ideig őrizhetjük meg az adatokat, és kell-e őket frissíteni?

Az adatokat csak a lehető legrövidebb ideig tárolhatjuk. Természetesen figyelembe kell venni az adatkezelés okait, valamint az adatok meghatározott ideig történő megőrzésre irányuló jogi kötelmeket.

 • Miről kell tájékoztatnunk azokat, akiktől adatokat gyűjtünk?

 Az érintetteket tájékoztatni kell az adatgyűjtésről, melynek tartalmazni kell a következőket:

 • ki az adatkezelő (a vállalkozás, és ha van, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége)
 • miért kezeli az érintettek személyes adatait
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • az adatkezelés jogalapja
 • mennyi ideig őrzi meg az adatokat
 • milyen más adatkezelő kapja meg az adatokat
 • továbbítják-e az EU-n kívülre az érintettek személyes adatait
 • az érintettnek joga van panaszt benyújtania a hatósághoz
 • az érintettnek joga van visszavonnia a hozzájárulását
 • Mikor kezelhetünk személyes adatokat?

Amikor az érintett hozzájárulását adta ehhez.

 • Mikor számít érvényesnek a hozzájárulás?

Az érvényes hozzájárulás:

 • önkéntes
 • tájékoztatáson alapul
 • konkrét célt szolgál
 • az adatkezelés minden okát világosan meg kell határozni
 • a hozzájárulás visszavonásának lehetősége tisztázott
 • Milyen probléma történhet, mi az az adatvédelmi incidens?

Adatvédelmi incidens történhet, amikor a cég által kezelt személyes adatok esetében sérülhet:

 • titoktartási kötelezettség
 • hozzáférhetőség
 • integritás

He ez bekövetkezik, és ez feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokoltan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnál. Az adatfeldolgozónak minden incidenst kötelezően jelentenie kell az adatkezelőnek.

 • Mi történik, ha valaki kifogást emel a vállalkozásommal szemben a személyes adatai kezelése miatt?

 A magánszemélyeknek joguk van személyes adataik kezelése ellen kifogást emelni, ha konkrét okokat mutatnak be az adatkezelés hatására vonatkozóan. Egyénileg kell megvizsgálni az ügyet.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A szabályzat célja, hogy rögzítse a Simplex Fenster Kft által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Simplex Fenster Kft a https://simplex-fenster.hu/ honlapra látogatók, és az ezen keresztül árajánlatot kérők, vagy levelet küldők, illetve a honlapon található chatet használók adatait gyűjti és kezeli.

 1. Adatkezelő megnevezése

 

Simplex Fenster Kft, továbbiakban, mint Szolgáltató

Székhely: 2040 Budaörs Gyár u. 2.

Postacím: 2040 Budaörs Gyár u. 2.

E-mail: info@simplex-fenster.hu

Telefon: +36202607433

Weboldalunk címe: https://simplex-fenster.hu/

 1. Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

 

A személyes adatokat a https://simplex-fenster.hu/ honlapra látogató Felhasználóktól az alábbi céllal gyűjtjük:

- Ügyfélszolgálati kapcsolattartás

- Termékeinkről a Felhasználók kérésére felmérés-, árajánlat készítés, beépítési tanácsadás,   számlázás

- Egyéb a Felhasználók által feltett kérdések megválaszolása

- Ügyfeleink minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében

2.1 Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által történik kép feltöltése a honlapra, kerülni kell az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a hely adatokat a honlapon található képekből.

2.2 Kapcsolatfelvételi, és árajánlatkérő űrlapok

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Családi és utónév: nem szükséges megadnia a nevét. Azonban kapcsolatfelvételi-, és árajánlatokkérő űrlapok kitöltése esetén, - mely később a megrendelés és ezzel összefüggő iratok (szerződés, számla) kiállításának alapjául szolgál, kérjük az Ön nevét. Amennyiben nem adja meg a nevét, a Simplex Fenster Kft. tájékoztatja Önt arról, ha nevének ismerete nélkül nem tudja megrendelését, vagy egyéb kérését szerződésszerűen teljesíteni.

Emailcím: az e-mail cím a Simplex Fenster Kft és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre küldjük meg árajánlatunkat vagy válaszunkat kérdéseivel kapcsolatban.

Telefonszám: nem szükséges megadnia telefonszámát, azonban a termékekkel, vagy időpontokkal kapcsolatos egyeztetés céljából kérjük adja meg telefonszámát.

Postai elérhetőség: Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben cégünk válaszát postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét.

Az ügy tárgya: iratkezeléséhez (iktatás, szignálás) szükséges adat  

Kérjük, fogalmazza meg levelének tartalmát: akkor tudunk érdemben segítségére lenni, ha pontosan leírja miben szeretne tájékoztatást, árajánlatot stb. kérni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha teljesen névtelenül szeretne velünk kapcsolatba kerülni, akkor kérdéseit, kéréseit más módon hozza a Simplex Fenster Kft tudomására (például az Ön kilétével semmilyen módon összefüggésbe nem hozható e-mail címről, névtelenül) az info@simplex-fenster.hu címre írt levelével.

2.3 Sütik/Cookiek

 A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Biztonsági cookie. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Levelező és árajánlatkérő űrlap kitöltése után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az "Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

2.4 Analitika

A Google Analytics és Google AdWords Követőkódját (Google Analytics Tracking Code) a https://simplex-fenster.hu/ tulajdonra abból a célból telepítettünk, hogy Ügyféladatokat gyűjtsön, melyekből elemzések készítésének segítségével hatékonyabban és jobban tudjuk ügyfeleink igényeit kiszolgálni.

2.5 Technikai adatok

Az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a weboldalak automatikusan naplózzák. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. 

2.6 Chat

A személyes adatokat a SmartSupp.com, s.r.o., a CZ03668681 adószámmal (továbbiakban "Smartsupp") dolgozza fel adatfeldolgozóként, aki a weboldal tulajdonosa nevében jár el, aki az adatkezelő. A Smartsupp GDPR szabályainak megfelel. A SmartSupp személyes adatok védelméről és feldolgozásáról a www.smartsupp.com/privacy címen tájékozódhat. A személyes adatok feldolgozása az ügyfélszolgálat biztosítása érdekében szükséges. 

 

 2.7 Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek, Youtube stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 1. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

 

 Az adatkezelés időtartama

A Simplex Fenster Kft a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@simplex-fenster.hu e-mail címre, vagy a 2040 Budaörs Gyár u. 2. szám alá küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Az kapcsolatfelvételi-, és árajánlatkérő űrlapon   megadott személyes adatok kezelése az űrlap kitöltésével és elküldésével kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fentiektől eltérhetnek, a jogszabályokban (adózási, számviteli stb.)  foglalt adatmegőrzési, adatfeldolgozási, adattovábbítási kötelezettségek teljesítése.

 1. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

  

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 • A tájékoztatás kérése

Ön az  info@simplex-fenster.hu emailcímen, vagy 2040 Budaörs Gyár u. 2. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban tájékoztatást kérhet

 -milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli a Simplex Fenster Kft, 

- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A weboldalon regisztrált fiók, vagy árajánlatkérő illetve levelező űrlap kitöltése esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott.

 • A helyesbítés kérése 

Ön az  info@simplex-fenster.hu emailcímen, vagy 2040 Budaörs Gyár u. 2. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban kérheti, hogy a Simplex Fenster Kft módosítsa valamely személyes adatát (pl. e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

 

4.4 A törlés kérése

Ön az  info@simplex-fenster.hu emailcímen, vagy 2040 Budaörs Gyár u. 2. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban kérheti a Simplex Fenster Kft-től a személyes adatainak a törlését.  A törlési kérelmet a abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály Simlex Fenster Kft-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Pl. számviteli szabályok 

4.5 Az adatok zárolásának kérelme

Ön az  info@simplex-fenster.hu emailcímen, vagy 2040 Budaörs Gyár u. 2. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Simplex Fenster Kft zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 

4.6 A tiltakozás  

Ön az  info@simplex-fenster.hu emailcímen, vagy 2040 Budaörs Gyár u. 2. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Simplex Fenster Kft személyes adatait közvetett üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 1. Hová továbbítjuk az adatokat

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

5.1 Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

 

Az adatokat alapértelmezetten nem osztjuk meg senkivel.

A honlap levelező-, vagy árajánlatkérő rendszerén keresztül személyes adatokat megadó felhasználók személyes adatai a Simplex Fenster Kft védett számítógépes rendszerén tárolásra kerülnek. A honlap, vagy a cég rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és esetlegesen szerkeszthetik.

Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni az adatokat, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Amennyiben az https://simplex-fenster.hu/   honlapon található értékesítési tevékenységek természete megkívánja, hogy egyéb szakember bevonásra kerüljön, és megosztjuk az adatokat, erről külön tájékoztatást nyújtunk az érintetteknek.

5.2 Kik végzik az adatok feldolgozását

 • Belső munkatársak, informatikai rendszer üzemeltetői

Az Ön kiszolgálására hivatott ügyintézők, árajánlatot, felmérést, beépítést végző munkatársak.

A honlap és belső informatikai rendszer üzemeltetésével megbízott munkatársak

 

 • Könyvelés

A Simplex Fenster Kft-n kívül az alábbi vállalkozások vagy személyek, a továbbiakban adatfeldolgozó(k) végzik:

Tárhelyszolgáltatás

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1097 Budapest

Könyves Kálmán körút 12-14

Magyarország (Európai Unió)

Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd. 4

Grand Canal Squaren Grand Canal

Harbour Dublin 2

Írország (Európai Unió)

Google LLC,

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043

(Amerikai Egyesült Államok)

Smartsupp

Milady Horakove 13602 00 Brno

Csehország (Európai Unió)

Az adatokat a fentieken kívül harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Simplex Fenster Kft árajánlatkérő-, és levelezőrendszerében érkezett kérdések és kérések megválaszolására, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

A látogatók által a beküldött leveleket automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Adatokat fentieken kívül, csak jogszabály által kötelezően előírtak alapján adunk ki. (pl. bűnüldözés, bírósági eljárás)

 

 1. Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

A Simplex Fenster Kft megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a számítógépeken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést korlátozza, és  mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

Az adatokat védett számítógépeken tároljuk.

 1. Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Simplex Fenster Kft ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:  https://birosag.hu/torvenyszekek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

Ön a Nemzeti kezdeményezheti, ha az Adatkezelő megsérti az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokban foglaltakat, vagy az Európai Unió kötelező és erre vonatkozó jogi aktusát.

A NAIH elérhetősége: https://naih.hu/index.html

 1. Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

 Harmadik féltől nem kapunk személyes adatokat.

 

 1. Kapcsolati adatok

Az érintett a személyes adatainak védelmével kapcsolatos bármely kérdésben a Simplex Fenster munkatársával felveheti a kapcsolatot.

Az érintett jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Simplex Fenster Kft

2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

Telefonszám: +36202607433             

Email: info@simplex-fenster.hu

           import@simplex-fenster.hu

 

 1. További információk

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott, vagy gyűjtött adatokat a Simplex Fenster Kft az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, és lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Simplex Fenter Kft  kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi minden olyan intézkedést, amely biztosítja, hogy a személyes adatok védettek legyenek, illetőleg mindent tőle telhetőt megtesz, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Simplex Fenster Kft fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot módosítsa, melyről a Honlap látogatóit értesíti, akiknek ezt követően el kell fogadni a módosításokat.

 

                                                             Simplex Fenster Kft.